58

افسون باغ: مستندنگاری غنایی سیمونه نیوِگ / اشتفان گرونرت / غزاله هدایت

مسئله‌ی ارتباط میان طبیعت و فرهنگ تقریباً در کار همه‌ی عكاسان مكتب دوسلدورف نقش بازی می‌کند، اما در مورد سیمونه نیوگ این مسئله درون‌مایه‌ی اصلی است. با این حال، به عنوان مثال برخلاف تصاویر کلاسیک پانورامای مرسوم در نقاشی‌های منظره‌ی هلندی در قرن هفدهم، توجه نیوگ متمركز بر چيزی كاملاً آشناتر و نزديك‌تر است، يعنی پرورش ميوه و سبزيجات در ابعاد كوچك، آن‌گونه که در باغچه‌ها و زمین‌های استیجاری کشاورزی یافت می‌شود. ...