14

اصالت آوانگارد / روزالیند کراوس / مجید اخگر

طی تابستان اخیر، گالری ملی در واشنگتن نمایشگاهی ترتیب داد که با افتخار آن را به عنوان «بزرگترین نمایشگاه آثار رودن تا کنون» توصیف کرده بود. این نمایشگاه نه تنها گسترده‌ترین گردآوری عمومی مجسمه‌های رودن بود، بلکه بخش قابل توجهی از آثاری را که تا کنون دیده نشده بودند شامل می‌شد...