شماره 39

استیفن شور با یادداشت‌هایی از وحید حکیم، فرهاد فخریان، مهدی مقیم‌نژاد و محمدرضا طهماسب‌پور

استیفن شور عكاسی آمریكایی است كه از صحنه‌ها، اتفاقات و اشیاء پیش‌پا افتادۀ زندگی عكاسی می‌كند. تصاویر رنگی او از دهۀ 1970 به این‌سو، به‌طور همزمان به عنوان نمایندۀ دو جریان نیوتوپوگرافی و استفاده از رنگ در حوزۀ عكاسی هنری، در نظر گرفته شده است...