5

استن براکیج / بارت تستا / شاهین شهابلو

استن براکیج بهترین هنرمند فیلمساز تجربی، تقریباً از 1959 تاکنون است، که در این دوران بهترین کارهای او ساخته شده. اجازه بدهید اشاره کنم که اصولاً این طولانی‌ترین مدتی است که هر هنرمندی که در این زمینه کاری می‌کند، قادر به استمرار ساختن فیلم‌هایی با کیفیت بالا در تاریخ سینما است. ...