30

استاد من / استیون هلر / فرناز حائری

هروقت کتابی می‌نویسم، قدردانی را برای آخر می‌گذارم- نه به این خاطر که مطمئن شوم از تمام کسانی که در این پروژه کمکم کرده‌اند قدردانی کرده‌ام، بلکه به این دلیل که برای من قدردانی لذتبخش‌ترین قسمت است. قدردانی اولین کتابم، کارت پستال‌های هنرمندان برای کریسمس، از مقدمه طولانی‌تر بود. از آنجا که اولین کتابم بود، می‌خواستم از هر کسی که تا آن زمان کوچک‌ترین لطفی در حقم کرده و تشویقم کرده بود، تشکر کنم.