>> شماره 48

از گلوگاه کوچک آثار من / گفت‌و‌گوی علی اتحاد با مهدی مقیم‌نژاد

على اتحاد: قرار است گفت‌وگوی پیش رو بیشتر حول زندگی شخصی تو و مسیر کاری‌ات باشد. بنابراین با پرسشی همیشگی شروع می‌کنم: چه‌طور وارد دنياى هنر شدی؟ مهدی مقيم‌نژاد: فكر مى‌كنم اين پرسش همیشگی می‌تواند همواره پاسخی راهگشا در دل خودش داشته باشد زیرا یافتن زمينه‌هاى ورود هر هنرمند به دنياى هنر در درك آثارش مؤثر است. از چگونگى علاقه‌مند شدن به هنر حرف نمى‌زنم چون بيش و كم اين را مقوله‌اى غريزى مى‌بینم تا اكتسابى. يك ميل درونى كه شما را به سمت و سويى مى‌كشاند. ولى از اين راه مى‌توانم وارد موضوع شوم كه ما چگونه و با چه شكلى از دنياى هنر مواجه شديم...