64

از «نقاشی تاریخی» به تصویر و تاریخ / مجید اخگر

مقاله‌ای كه مي‌خوانيد نسخه‌ی كوتاه‌ شده‌ی متنی بلند است كه در كتابی در مورد ژانر در هنرهای تجسمی چاپ خواهد شد. بخش عمده‌ای از حذف‌شده‌ها شامل بحثی تفصيلی در مورد درگيری‌ها و راه‌حل‌های نقاشان قرن نوزدهم از دلاكروئا و ژركيو تا می‌پیه، دوميه، و سورا و امپرسيونيست‌ها در جريان گذر از نقاشی تاريخيِ سنتي به اشكال تازه‌ي نقاشی از تاريخ در سده‌ی نوزدهم است. بخش‌های حذف‌شده با علامت [...] مشخص شده‌اند. يادداشت‌ها و ارجاعات متن نيز بنا به كمبود فضا حذف شده و در دفتر مجله موجودند.