73

از منظر دوربین/ علیرضا احمدی‌ساعی

درباره‌ی مجموعه‌عکس «منظری برای ندیدنِ» محسن یزدی‌پور، در گالری اِی‌جی، فروردین و اردیبهشت ۹۸