4

از عکس خوب و از چهره‌های گمنام / یحیی دهقان‌پور

اگر در قهوه‌خانۀ گلی فلان کوره ده در استان آذربایجان نشسته، یا به دکان پینه‌دوزی تاریک و نمور فلان پیرمرد در استان خراسان رفته، یا کپر سرهم‌بندی شدۀ فلان حاشیه‌نشین استان هرمزگان را دیده، و یا در تنها وسیلۀ نقلیۀ عهد بوق فلان قصبۀ دورافتادۀ استان بلوچستان سوار شده باشید، شاید تنها چیز مشترکی که در همۀ این مکانها به چشم خواهد خورد، وجود یک یا چند تصویر بر دیوار یا دیواره‌ها باشد. این تصاویر ممکن است روی جلد مجله‌ای کهنه باشد، یا صفحۀ رنگینی از تقویم چندین و چند سال پیش که شکوفۀ بهاری را نشان می‌دهد، یا پوستر تبلیغاتی فلان کولا و صابون و روغن نباتی، و یا تصویری از قهرمانان فلان تیم فوتبال، و بالاخره بیشتر و بالاتر از همه، تصویر و یا تصاویری از مردانی که در طول تاریخ بارزترین نمونۀ شهامت و شجاعت و جوانمردی و آزاداندیشی بوده‌اند.