37

از سند تا یاد / دایدو موریاما / الهام شوشتری‌زاده

«چرا آدم‌ها عکس می‌گیرند؟» هربار که‌عکس می‌گیرم به عکاسی فکر می‌کنم و به این سؤال اولیه بازمی‌گردم. وقتی باز هم بیشتر فکر می‌کنم، به اصل سؤال می‌رسم: «اصلاً دوربین چیست؟». این پرسش‌های مهم همیشه در ذهنم هستند ـ دوست داشته باشم یا نه ـ آن هم حتی قبل از سؤال‌هایی همچون «من چه‌طور عکس می‌گیرم؟» یا «با عکاسی به چه چیزی می‌توانم برسم؟» ...