ناصر رمضانی رنگ‌وروغن روی بوم
50,000 ریال – خرید

72

از روسیه تا تهران در ایستگاه رشت؛ نظری به نقاشیِ گیلان / خیزران اسماعیل‌زاده

آثار تاریخی چندانی پیش از صفویه در گیلان در دسترس نیست.2 آثاری که در گیلان «تاریخی» خوانده می‌شود، اغلب پس از زمان صفویه و بیشتر از دو سده‌ی اخیر به جا مانده‌اند. در رویکردی عجولانه، این امر اغلب به هوای مرطوب و بارانی گیلان نسبت داده می‌شود؛ رطوبت سطوح را می‌جود و نابود می‌کند. اما دلایل اقتصادی و سیاسی بیشتری برای این امر وجود دارد. دلایلی که علاوه بر اهمیت درون‌ماندگارشان برای شناخت این ناحیه در گذشته، می‌توانند توضیحی باشند بر اینکه چرا گرایش به امر مدرن در فرهنگ گیلان بیش از هر سنت دیگری در ایران ریشه دوانده است. ...