54

اردشیر محصص و طنز نگاری نو / فائقه بقراطی

اردشیر محصص، طنزنگاری بومی ـ جهانی بود. طی دهه های چهل و پنجاه به واسطه‌ی مضامین گستاخانه و بیان نیرومندش، نه تنها در ایران خوش‌ درخشید، که در میان طراحان مشهور اروپا و آمریکا نیز شناخته‌شد و به عنوان برترین طنزنگار جهان‌سومی، آثارش در معتبرترین نشریات گرافیک جهان به چاپ رسید.