71

اتفاقِ حسن و ملاحت / الناز نجفی

با قبض و بسط حیات اجتماعی، هنر نیز همچون هر موضوع دیگری دچار افت‌وخیز می‌شود. این افت‌وخیز الزاماً مربوط به تعداد هنرمندان یا کمیت آثار نیست. در بیانی کلی و نادقیق وضعیت حیات اجتماعی بر حال‌وهوای هنر اثری صریح دارد؛ چیزی که معمولاً با اصطلاح عمومی کیفیت از آن یاد می‌کنیم. بسیار درباره‌ی افت یا ارتقای کیفی هنرها در دوره‌های گوناگون می‌گوییم و می‌شنویم. شاید طبیعی هم باشد، چراکه تصور می‌کنیم هنر بیش از هر مقوله‌ی دیگری با کیفیات سروکار دارد. لیکن کثرت استعمال این اصطلاح سبب شده معنای آن را نیز بدیهی بپنداریم. اینک بد نیست یک بار دیگر بپرسیم منظور از کیفیت در هنر چیست و حیات اجتماعی بر این کیفیت چه تأثیری دارد. ...