شماره 76

آیینه‌ها و انعکاس‌ها، گفت‌وگوی دیوید هاکنی و مارتین گیفورد/ شروین شهامی‌پور

گفت‌وگوی دیوید هاکنی و مارتین گیفورد