12

آیا مدرنیزم شکست خورده است؟ / سوزی گابلیک / فتاح محمدی

در فیلمی که به سال 1982 در [موزه‌ی] داکومنتایِ شهر کاسل آلمان به نمایش درآمد، گیلبرت و جرج به نوبت ویژگی‌های بارز خود را برمی‌شمارند. آنها به ما می‌گویند که مریض احوال، میان‌سال، بدطینت، افسرده، کلبی مشرب، توخالی، بی‌دل و دماغ، فاسد، بدرفتار، متکبر، خودخواه، منحرف، و موفق‌اند- و هدف خود را با این جمله به پایان می‌رسانند:«ما هنرمندیم.» و مگر حرف دیگری لازم است؟ در محیط تصنعی و رو به زوال صنعتی شهری، هنر از فضیلت اخلاقی زاده نمی‌شود؛ هدف آن نجات روح نیست. ...