26

آیا دیزاین همان تبلیغات است؟ / کوئنتین نیوآرک / فاطمه کاوندی

تفاوت میان گرافیک دیزاین و تبلیغات دقیقاً چیست؟ کسی که در یکی از این دو زمینه کار کرده باشد می‌داند که اختلاف بسیاری میان این دو وجود دارد؛ ما هر روز هفته با اینها سر و کار داریم اما با این حال نمی‌توانیم مشخصاً بگوییم تفاوت آنها در کجاست. دیوید استوارت طراح برجسته‌ی بریتانیایی، تفاوتی بین این دو نمی‌بیند: "آنها دو رشته‌ی جدا از هم نیستند. در حقیقت یک بار ورق‌زدن "کتاب سال هنر و دیزاین بریتانیا" به شما نشان خواهد داد که هر یک از آنها هر از گاهی در لباس دیگری ظاهر شده‌اند. تنها تفاوت موجود این است که برخی از طراحان و مشاوران، عمدتاً توجه‌شان به تجارت است اما آژانس‌های تبلیغاتی به مصرف‌کنندگان توجه دارند.