شماره 54

هنرمندان نوگرای منتخب صحنه هنر تهران / مسلم خضری، ایمان افسریان

آیا آنکه غربال به دست دارد از عقب کاروان است؛ هنرمندان نوگرای منتخب صحنه هنر تهران: مسلم خضری، ایمان افسریان

مقاله «آیا آنکه غربال به دست دارد از عقب کاروان است» به قلم مسلم خضری و ایمان افسریان است. متن در رابطه با یک نظرسنجی است که هنرمندان نوگرای منتخب صحنه هنر تهران در سال 1393 را مشخص کرده است. هنرمندان متخب عبارتند از: بهمن محصص، اردشیر محصص، پرویزتناولی، .محسن وزیری مقدم، نیکزاد نجومی، سیا ارمجانی، احمد امین‌نظر، مارکو گریگوریان، احمد عالی و حسین زنده‌رودی. تحلیل نتایج این نظرسنجی ابعادی از سنجه‌ها و منش‌های این میدان را روشن می کند.

اکثر منتخبین از چهره‌های موجه و مشهور هنرهای نوگرای ایرانند و یا اعتبار خود را از میدان پرقدرت هنر امریکا کسب کرده‌اند. میانگین سنی منتخبین 78 سال است. به جز احمد امین نظر بقیه پیش از 1320 متولد شده‌اند. محسن وزیری و مارکو گریگوریان متولد 1303 و 1304 هستند. پس به جز این دو نفر که در دوران میانسالی در تفوق هنر نوگرا در اولین بی‌ینال تهران (1337) مؤثر بوده‌اند بقیه در اوایل دهه پنجاه به شکوفایی هنری رسیده‌اند و از نسل دوم هنرمندان نوگرا محسوب می‌شوند.

در این میان احمد امین نظر یک استثناء است. او تنها هنرمندی است که از نسل سوم نوگرایان به این لیست راه یافته اســت. او در بیشتر لیست‌ها جزو نفرات آخر بود و ضریب تکرار او را به نفر هفتم رسانده است. شاید بشود این نتیجه را از گزاره بالا گرفت که انتخاب کننده‌ها در رأس لیست خود هنرمندانی را نشانده‌اند که اهمیت تاریخ هنری و تأثیر‌گذاری بیشتری بر نسل‌های بعدی داشته‌اند. اما در انتهای لیست به جنبه‌های فردی‌تر و سلیقه‌ای‌تر پرداخته‌اند. تاریخ آنقدرها هم منصف و عادل نیست. گاهی سوراخ‌های غربالش گشــاد اســت و هنرمنــدان بزرگی را به فراموشی عدم میفرســتد. گاه سنگریزه‌هایی از ســر اتفاق درون الک میمانند. شاهین بخت و اقبــال گاهی بر دوش هنرمندی می‌نشــیند و رســانه‌ها و حراج‌ها و بازارها شــهرتش را به عرش می‌برند و گاه کسی را ندیده می‌گیرند تا در گمنامی بماند.

برای دریافت مقاله روی گزینه‌ی خرید کلیک کنید.

برای مطالعه‌ی سایر مقالات مسلم خضری اینجا را کلیک کنید.

بخشی از متن:

1.بهمن محصص 2.اردشیر محصص 3.پرویزتناولی 4.محسن وزیری مقدم 5.نیکزاد نجومی 6.سیا ارمجانی 7.احمد امین نظر 8.مارکو گریگوریان 9.احمد عالی 10.حسین زنده‌رودی اینها هنرمندان نوگرای منتخب صحنه هنر تهران در سال 1393 هستند. تحلیل نتایج این نظرسنجی ابعادی از سنجه‌ها و منش‌های این میدان را روشن می‌کند.