58

آوگوست ساندر: چهره‌ی زمانه‌ی ما / یون فن هارتس / سولماز خطایی‌لَر

صف‌های طویلی از آلمانی‌هایی که در كلن منتظر بودند تا آوْگوست ساندر از آنها عکس بگیرد، مشتریان مشتاق و همیشگی او نبودند که خواهان پرتره‌‌شان براي روي تاقچه باشند. سال 1918 بود و همین آلمانی‌ها که اخیراً در جنگ جهانی اول شکست خورده بودند برای ارائه‌ی کارت شناسایی خود به نیروهای اشغالگر فاتح به عکس نیاز داشتند. با وجود اینکه ساندر تا پاسی از شب سخت کار می‌کرد، نمی‌توانست از عهده‌ی چنین تقاضایی برآید، تا این که ناگهان ایده‌ای عملی به ذهنش خطور کرد. او از مشتریانش عكسي به صورت گروهی گرفت و بعد آنها را از هم جدا کرد. به این طریق کار او سرعت گرفت و او توانست با ارائه‌ی عکس‌هایی باکیفیت، رضایت مشتریانش را جلب کند.