>> شماره 24

آوانگاردیسم در ادبیات معاصر ایران / امیر احمدی‌آریان

متن پیش‌رو پاسخ‌های آقای احمدی‌آریان به پرسش‌های حرفه: هنرمند، پیرامون مطالب منتشر شده در شماره‌ی 22 (حول محور مفهوم آوانگارد) می‌باشد.