7

آوانگارد و کیچ / کلمنت گرینبرگ / فرشید آذرنگ

صرفاً در یک تمدن، همزمان دو چیز متفاوت تولید می‌شود، مثل شعر تی.اس.الیوت و آواز Tin Pan Alley، یا یک نقاشی از براک و طرح روی جلد Saturday Evening Post. هر چهارتا جایگاهی فرهنگی دارند و ظاهراً اجزای یک فرهنگ واحد و محصولات یک جامعه واحد هستند. با این حال به نظر می‌آید که ارتباط آنها همین جا تمام می‌شود...