ریچارد واگنر richard wagner
50,000 ریال – خرید

22

آوانگارد و تمامیت‌خواهی / تزوتان تودوروف / مهدی نصراله‌زاده

وجه مشخصه‌ی تاریخ مدرنیته تحولی عظیم است: گذر از جهانی که دین و مذهب قوام بخش آن بود، به جهانی که منحصرا برحسب معیارهای انسانی و ارزشهای این جهانی سامان یافته است.این فرایند رهایی و انسانی‌سازی، که چندین قرن در جریان بود، به دو شکل اصلی ظاهر شده‌است: نخست، در قالب پروژه‌ی جایگزینی مطلق‌الوهی با نوعی مطلق جمعی و انسانی، همان که انقلابیون فرانسوی از آن به "ملت" تعبیر کردند...