>> شماره 41

آه، نوستالژی، نوستالژی… / شرمین نادری

«برف‌های بزرگ قد نعلبکی»، «سفید سفید»، «اتوبوس لکنتی»، «تبی کیف‌آور»، مدرسه سرما زده، بخاری‌های خراب، «رنگ‌های مجهول» «راه‌پله‌های پیچ پیچ»، «رنگ میز و صندلی‌های مدرسه»، «بوی خاص گنجه‌های تاریک»، «‌خواب‌های شیرین»، «آب نبات‌های کشی»، «مرگ برشاه»، «روسری قرمز»، «حیاط پر برف»، «آدم برفی» و «دستکش لنگه به لنگه»، «ردیف خانه‌های طولانی»، ساختمان‌های نیمه تمام گم شده زیر سپیدی، دماغ‌های قرمز، چک سنگین معلم وگوش‌کشی درددار مادر و سکسکه و غصه‌های کوتاه و «دوست کوچک» خیانتکار و «سوتلانای» خوشگل و خر و «رشته پلو با قیسی» و «سرزمین رموز کودکی» و«کیف و کتابچه‌های نو»...

دنیای گلی ترقی را دوست دارم، من را یاد همه چیزهای خوب از دست رفته‌ام می‌اندازد...