>> شماره 45

آن شمع را راحت کن / صفی یزدانیان

شاید اشک‌هایم روی این کاغذ چکیده باشد. این دورترین جمله‌ای است که از نامه، در مفهوم کلی‌اش، در ذهنم هست: نمی‌دانم کی کِی اولین بار روی نامه‌اش اشک ریخته و تازه خواسته که مخاطبش را، اگر ردِّ اشک را نیافته، آگاه کند که وقت نوشتن مغموم و گریان بوده است. ...