>> شماره 41

آن سوی آینه / امیر خضرایی‌منش

انگار آینه ساخته‌اند با هم، به «آن ـ جا» می‌نگرند هردو. نگاه‌شان به این‌سو، به «اینجا» بوده، اما چیزی حواس‌شان از اینجا پرت کرده، «آن ـ جا» فرا‌شان خوانده، پس رو گردانده‌اند...