>> شماره 28

آن‌جا بودی بی‌آنکه بدانی / نیما علیزاده

بسیار بوده‌اند و هستند هنرمندانی كه دستی در طبیعت برده‌اند و آن را به گونه‌ای از آن خود كرده‌اند. آنچه برای من اهمیت دارد نه دگرگونی طبیعت نه تملك آن و نه حتی عكاسی از طبیعت بود بلكه می‌خواستم نجوای طبیعت را بشنوم هر چند كوتاه...