18

آنچه گذشت… / هدا اربابی

«ساعت شمس‌العماره زنگ پنج بعد از ظهر را زده است.» روسی‌خان کنار در حیاط ایستاده و با قزاقی در حال گفتگوست. خیابان ظاهری اعیانی داردغ پرچم‌های ممالک خارجه بالای خانه‌های سفرا در اهتزار است. گهگاه کالسکه‌ای رد می‌شود و گرد و غباری برمی‌خیزد. قزاق‌هایی مسلح در رفت وآمد به حیاط‌اند. داخل حیاط صندلی‌هایی چوبی به ردیف چیده شده و سقف را چادر زده‌اند. اعلانِ منتشر شده نمایش دورنمی جنگ ژاپن- روسیه را خبر می‌دهد که؛« با پست وارد شده[...] شب‌ها [...] از عموم آقایان پذیرایی می‌شود...