5

آنچه که آب به من داد / سارا. م. لوی / ثمیلا امیرابراهیمی

نقاشی‌های من خوب نقاشی شده‌اند. نه تند و چالاکانه، بلکه آرام و صبورانه. با این که این نقاشی‌ها حاوی پیام درد است، تصور می‌کنم که حداقل تعدادی از مردم به آنها علاقه داشته باشند. درست است که هنر من انقلابی نیست، اما اصلاً چرا باید جنگ‌طلب و رزمنده باشد، این کار من نیست. نقاشی زندگی مرا کامل کرد. من سه کودک و بسیاری چیزهای دیگر را از دست دادم که می‌توانستند زندگی مرا تکمیل کنند. نقاشی برای من جای همه‌ی این‌ها را گرفت. فکر می‌کنم کار بهترین چیز است. ...