شماره 57

آلبوم خانوادگی ما و زیارت امام رضا یا عکاسی خانوادگی همچون آیین / علیرضا احمدی‌ساعی

فکر می‌کنم، آلبوم خانوادگی پدیداری، ضمیرمند یا سوبژکتیو است. از آن رو که بستر مستقیم عکس‌های آن، رخدادهایی شخصی است که تنها بر اعضای درون آن عکس‌ها رخ داده است. برای تأمل در ماهیت عکس‌های آلبوم خانوادگی باید آنها را در قیاس و گفت‌وگو با آن بستر نشاند. بنابراین رجوع به آلبومِ خود کسی که عزم این تأمل کرده است، اگر نه ناگزیر، دست‌کم عاقلانه‌ترین راه می‌نماید. من نیز جز این نکردم. ...

پیش خرید شماره 80

ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران (2)

120 هزار تومان

90 هزار تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور