شماره 37

آغاز عکاسی در ژاپن / ترجمه و تلخیص: غزل ثمین

از ابتداي عکاسي ژاپن تا آغاز جنگ جهاني اول

50 سال آغازين تاريخ عکاسي ژاپن _ از ورود اولين دوربين در سال 1848 تا پايان قرن _ با تغييرات انقلابي در جامعة ژاپن همراه بود. تحريکات غرب ژاپن را بر آن داشت که سياست انزواي ملي را که قرن ها بين اين کشور و جهان فاصله انداخته بود رهاو طي چندين دهه سلطنت مشروطه را جايگزين حکومت فئودالي کند و به سرعت به سوي مدرنيسم پيش رود. عکاسي پا به پاي اين تغييرات دگرگون‌شد و با رشد علم و تکنولوژي غرب در کشور پيشرفت کرد و با رشد اقتصاد سرمايه داري تبديل به صنعتي خلاق شد. عکاسي در عين حالي که بازتاب تغييرات چشم انداز ژاپن بود، در خلق تصاويري نقش داشت که به شکل‌گيري هويت ژاپن در چشم مردم خويش و جهانيان کمک کرد. اولين عکس‌ها را در آغاز، غربي‌ها از ژاپن و مردمانش گرفته‌اند و البته اين عکس ها نيز بخشي از"عکاسي ژاپن" هستند. عکاساني که در سال 1859 وارد سه بندر ژاپني گشايش يافته بر روي غربيان شدند کارگاه‌هايي تأسيس کرده و اولين نسل عکاسان بومي ژاپن را آموزش دادند. پيشگامان ژاپني با ترجمة کتاب‌هاي راهنماي غربي، انجام تحقيقات و انتشار اولين متون به زبان ژاپني در دهة 1860 در اين هنر جديد مهارت يافتند و نيز نسل بعدي عکاسان را آموزش دادند که تعدادشان در دهة 1870 به سرعت افزايش يافت و از آن پس بود که "عکاسي ژاپن" معناي واقعي خود را در "عکس‌هاي گرفته شده توسط ژاپني‌ها" يافت.

عکاسان ژاپني نيز عکاسي را همانند همتايان غربي خود با عکاسي پرتره آغاز کردند. عکاسي پرتره در واقع شغل اصلي اولين استوديوهاي تجاري بود که در دهة 1870 در بيشتر شهرهاي بزرگ ژاپن تأسيس شدند. استوديوهاي‌ عکاسي براي گرفتن عکس‌هاي خانوادگي و شخصي بسيار محبوب بودند اما عکس‌هاي حاضرـ‌ آمادة هنرپيشگان کابوکي، گيشاها و ديگر افراد مشهور نيز طرفداران خود را داشت. در 1872 براي اولين بار در تاريخ ژاپن تصويرـ پرتره اي از امپراتور ميجي و همسرش برداشته شد که اگرچه قرار بود اين تصوير صرفاً کاربرد رسمي داشته باشد اما به بازار نيز راه يافت.

برای دریافت مقاله روی گزینه‌ی خرید کلیک کنید.