37

آغاز عکاسی در ژاپن / ترجمه و تلخیص: غزل ثمین

اولین عکس‌ها را در آغاز، غربی‌ها از ژاپن و مردمانش گرفته‌اند و البته این عکس ها نیز بخشی از"عکاسی ژاپن" هستند. عکاسانی که در سال 1859 وارد سه بندر ژاپنی گشایش یافته بر روی غربیان ‌شدند کارگاه‌هایی تأسیس کرده و اولین نسل عکاسان بومی ژاپن را آموزش دادند. پیشگامان ژاپنی با ترجمه کتاب‌های راهنمای غربی، انجام تحقیقات و انتشار اولین متون به زبان ژاپنی در دهه 1860 در این هنر جدید مهارت یافتند و نیز نسل بعدی عکاسان را آموزش دادند که تعدادشان در دهه 1870 به سرعت افزایش یافت و از آن پس بود که "عکاسی ژاپن" معنای واقعی خود را در "عکس‌های گرفته شده توسط ژاپنی‌ها" یافت.