>> شماره 46

آسیب‌ها از کجا می‌آیند؟ / علیرضا یزدانی

امروزه واژه آسيب‌شناسى بسيار گسترده شده و در تمامى حوزه‌هاى اجتماعى كاربرد پيدا كرده است. از آسيب‌شناسى خانواده، طلاق، جوانان و اعتياد گرفته تا آسيب‌شناسى نظام آموزش ضمن خدمت، اقتصاد اسلامى، طرح‌هاى توسعه شهرى، صادرات و...