یک نقاشی از علی گلستانه هنرمند نوگرای ایرانی و از نقاشان پیشگام ایران
50,000 ریال – خرید

4

آزادی و قناعت در آثار “علی گلستانه” / ثمیلا امیرابراهیمی

در شرایطی که در اکثر نمایشگاه‌های نقاشی تهران بیش از هر چیز شاهد جرقه‌های نوجویانه‌ی هنرمندان جوانی هستیم که بعد از چند جهش بلندپروازانه کار خود را رها می‌کنند، دیدن آثار هنرمند با تجربه و موفقی چون علی گلستانه که مستمر و بی‌هیاهو کار خود را دنبال می‌کند غنیمتی است. ...