50,000 ریال – خرید

75

آرامش، پیش از طوفان/ علیرضا رضایی‌اقدم

به نقاشی بالا نگاه کنید؛ پسرک تمام هفته انتظار کشیده تا تعطیلات سر برسد، پدر و مادرش بساط پیکنیک را آماده‌ کنند، سوار اتومبیل شوند و به ساحل بیایند. او سریع لخت می‌شود و به دریا می‌زند. بدن سبکش را در آب رها می‌کند تا با حرکت امواج در لذتِ بیوزنی معلق شود. وقتی راه می‌رود جلبک‌های دریایی به دور پاهای نازکش می‌پیچند و جلوتر جایی که سطح آب به زیر چانه‌اش رسیده، موج‌های بلند به صورتش می‌کوبند و نمک دریا را به ته گلویش سرریز می‌کنند. مادر که می‌ترسد زیر پای پسرش خالی شود، صدایش می‌کند و پسر بازمی‌گردد. روی شن‌های گرم دراز می‌کشد و دستش را برای در آغوش گرفتن این روز بلند که در انتظار ماجراجویی‌های اوست باز می‌کند. همه چیز نویدبخشِ یک تفریح ساحلی شاد است اما ...