75

آرامش، پیش از طوفان/ علیرضا رضایی‌اقدم

همه چیز از کجا آغاز شد؟ شاید این سؤالی است که در ارتباط با هنرمندان همیشه از خود بپرسیم. این‌که هنرشان چگونه آغاز و شاید مهم‌تر از آن تحت تأثیر چه عناصری یا انسان‌هایی شکل گرفت. مقاله «آرامش، پیش از طوفان» نوشته علیرضا رضایی‌اقدم کوششی است در پاسخ به این‌که نقاشی برای الکس کلویل، نقاش مشهور کانادایی، چگونه در کودکی آغاز شد و تحت تأثیر عواملی چون استادش، جنگ جهانی دوم و محل زندگی‌اش چگونه تغییر جهت داد. نقاشی که به گفته‌ی خود سعی کرده بود جایی زندگی کند که می‌داند در آن چه خبر است: «جایی که می‌توانستم زمان، احساس تعلق، تنهایی و بالاتر از همه عدم پریشانی حواسی را داشته باشم که برای هنرمند بودن بدان‌ها نیاز داشتم.» در این مقاله با بررسی روند زندگی و تجربیات او درمی‌یابیم که از دل چه مسیری سبک شخصی کلویل برای او، با توجه به تمام نقد و نظرهایی که به او وارد بود، شکل می‌گیرد. چگونه کلویل که خود را نقاشی محلی می‌دانسته، به واسطه‌ی محلی‌گرایی‌اش به چهره‌ای ملی در کانادا تبدیل می‌‌شود.

 

برای دریافت مقاله روی گزینه‌ی خرید کلیک کنید.