40

آخرین دیدار / آیدین آغداشلو

سیف الملوکی عکاس معتبر و پرکاردهه‌های 40 و 50 بود. برای شرکت نفت و وزارت فرهنگ و هنر و جاهای دیگر کار می‌کرد. بلند قامت بود و خوش‌سخن و تیز هوش. حافظه درخشان کم نظیری داشت. عکاس مکان‌ها بود بیشتر، اما از موضوع‌ها‌ی دیگر هم دوست داشت عکاسی کند. از صورت‌ها کمتر. نامش و کارش دردوران بعدازانقلاب گم شد و یادم نمی‌آید کسی درجایی از او یاد کرده باشد...