3

مشکل خانم شیرین نشاط / آیدین آغداشلو

آیدین آغداشلو در این مقاله آثار شیرین نشاط، هنرمند ایرانی مقیم آمریکا را با دیدی انتقادی مورد بررسی قرار می‌دهد. خانم شیرین نشاط، هنرمند ایرانی مقیم آمریکا، قطعاً نام‌آورترین و مطرح‌ترین هنرمند هنرهای تجسمی ایران در خارج از ایران است. این شهرت و اهمیت، در هیچ حدی قابل قیاس با دیگر هنرمندان برجستۀ ایرانی که از سال‌ها پیش مقیم خارج از ایران بوده‌اند نیست و حتی هنرمند معتبری چون یکتایی نیز – که سال‌هایی با مهم‌ترین هنرمندان مکتب نیویورک و آبستراکت اکسپرسیونیست‌های مهمی چون کلاین و دکونینگ هم‌دوره و همکار بوده است – هیچ‌گاه درصدی از شهرت و اعتبار او را نداشته است.

برای دریافت مقاله روی گزینه خرید کلیک کنید