>> شماره 18

آئورا به سبک ایرانی / شمیم مستقیمی

هاله‌ی مقدسی که بر گرد سر هنرمند قرار گرفته بود، در دوران مدرن به قول بودلر از جای اصلیش برداشته شد و در گل و لای خیابان افتاد. گفته بودلر جدا از زیبایی و بار دراماتیکی که دارد، مستقیم از یک تجربه‌ی اجتماعی خاص در زمانه و جغرافیایی خاص گرفته شده و هم‌زمان از آن حکایت می‌کند.