پیوستن به جمع حامیان حرفه: هنرمند

بیش از بیست سال است در مسیر ارتقای فرهنگ ایران می‌کوشیم و سعی کردیم مستقل بمانیم. اما در شرایط کنونی که بحران‌های پی‌درپی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی  نهادهای مستقل فرهنگی را به تعطیلی‌ می‌کشاند تلاش برای تداوم به مراتب سخت‌تر از پیش شده است. در این شرایط حفظ یک رسانه‌ی مستقل تقریبا محال شده است مگر از یک راه: اراده‌ای جمعی از سوی مخاطبان و دوست‌داران فرهنگ، متعهدانه و مسئولانه جلوی این موج تعطیلی فرهنگ بایستند و نگذارند چراغ این چند نهاد و رسانه‌ی باقی مانده خاموش شود. 

شما می‌توانید از راه‌های زیر ما را در روشن نگه‌داشتن این چراغ یاری کنید:

سبد خرید۰ محصول