لوسین فروید

لوسین فروید علاقه‌ای ندارد تا به کارهایش جنبه رمزگونه و سمبولیک ببخشد. این دیدگاه در برخوردش با بدن انسان مشخص است. او می‌گوید: «من از آدم‌ها نقاشی می‌کنم نه بخاطر ظاهرشان، و نه کاملاً به رغم ظاهری که دارند، بلکه به دلیل آنکه آنگونه هستند.» فروید متهم شده است به اینکه چهره‌ها و اندام‌های غیرعادی و بی‌قواره را بعنوان مدل انتخاب می‌کند. اما او در واقع جنبه غیرعادی امور عادی را بطرز بارزتری نشان می‌دهد. دیدگاه سرد فروید هر آنچه را که به تصویر می‌کشد با اضطرابی مرگبار می‌پوشاند. گوشت و تن انسان کپک زده و متعفن بنظر می‌رسد. پوست تن شل و آویزان است. ظاهراً استخوانی در بدن وجود ندارد…

مطالعه پیرامون لوسین فروید:

«لوسین فروید؛ چشمی که فرو می‌بلعد» به قلم ایدرین سیرل

«بی‌رحم‌ترین رئالیست دنیا» به قلم بتی آواکیان

«ملاحظاتی در باب نقاشی» به قلم لوسین فروید