آریاسپ دادبه

آریاسپ دادبه از نویسندگان قدیمی فصل‌نامه‌ی حرفه: هنرمند است. او از معدود اندیشمندان معاصر است که دانش جامعی درباره‌ی تاریخ هنر و فرهنگ ایران دارد و مقالات متعددی در این‌باره نوشته است. او در سلسله درسگفتارهایی درباره‌ی تاریخ هنر ایران به شرح دیدگاه‌های خود می‌پردازد.

مجموعه مقالات درسگفتارهای تاریخ هنر ایران (شماره ۱ تا ۱۱)