گفتگو با مهری بهفر، مولف کتاب «تصحیح و شرح یکایک ابیات شاهنامه فردوسی»

مهری بهفر
مهری بهفر

گفتگو با مهری بهفر درباره تالیف کتاب «تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات شاهنامه فردوسی»

در صورت بروز مشکل در اجرای ویدیو، در صفحه‌ی آپارات حرفه: هنرمند آن را ببینید.

در صورت بروز مشکل در اجرای ویدیو، در صفحه‌ی آپارات حرفه: هنرمند آن را ببینید.

در صورت بروز مشکل در اجرای ویدیو، در صفحه‌ی آپارات حرفه: هنرمند آن را ببینید.

در صورت بروز مشکل در اجرای ویدیو، در صفحه‌ی آپارات حرفه: هنرمند آن را ببینید.

*برای تهیه‌ی کتاب «تصحیح و شرح یکایک ابیات شاهنامه فردوسی» اینجا را کلیک کنید.