ویدئو: پرتره چیست؟

خودنگاری رمبراند در سن ۶۳ سالگی، ۱۶۶۹ م.

«پرتره چیست؟»

در این ویدیو شرحی اجمالی از تاریخ تحول ژانر پرتره‌سازی در نقاشی را می‌بینید.

متن از فرنوش جندقیان

صدای صحرا امجدیان

تدوین از فاطمه موحدنژاد