«پرتره چیست؟»

در این ویدیو شرحی اجمالی از تاریخ تحول ژانر پرتره‌سازی در نقاشی را می‌بینید.

متن از فرنوش جندقیان

صدای صحرا امجدیان

تدوین از فاطمه موحدنژاد

برای مطالعه‌ی مقالات ژانر پرتره و تماشای ویدئوهای بیشتر حول پرتره‌نگاری اینجا را کلیک کنید.