ویدیویی از نمایشگاه ادوارد مونک در تیت مدرن، از مجموعه‌ی tateshots

ویدیویی از نمایشگاه ادوارد مونک در تیت مدرن، از مجموعه‌ی tateshots
موزه‌ی تیت مدرن، عکس از getty image

درباره‌ی ادوارد مونک
از مجموعه‌ی «تِیت‌شاتس» tateshots
۲۰۱۲
ترجمه‌ی مریم ملاصادقی