ویدیویی درباره‌ی رینکو کاوائوچی؛ ساخته‌ی موزه‌ی «کونتسهاوس» وین

رینکو کاوائوچی، از مجموعه‌ی Halo

در این ویدیو، رینکو کاوائوچی، عکاس معاصر ژاپنی، درباره‌ی نگاهش به زندگی و عکاسی سخن می‌گوید. ویدیو ساختار ساده‌ای دارد اما رابطه‌ی شاعرانه و در هم‌تنیده‌ی هنرمند با جهان را شرح می‌دهد و اینکه چگونه ابزاری مکانیکی (دوربین عکاسی) میانجی شاعرانگی، کشف و شهود هنرمندی است که هر عکس او به سادگی و خوشایندی یک «هایکو» است.
ویدیو ساخته‌ی موزه‌ی «کونستهاوس» وین است، و توسط زهره کُرد به فارسی ترجمه شده.

این نوشته را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید ...
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

آخرین نوشته‌های وب‌نامه