مستند «زندگی‌های بی‌شمار ویلیام کلاین»

مستند «بی‌شمار زندگی ویلیام کلاین»

زندگی‌های بی‌شمار ویلیام کلاین

کارگردان ریچارد برایت

سال ۲۰۱۲ م.

۶۰ دقیقه

«یه موقع‌هایی دوست دارم بدون نشونه‌گیری عکس بگیرم تا ببینم چی میشه. میرم تو دل جمعیت و [شلیک می‌کنم] بنگ! بنگ! …احتمالاً یه بوکسور هم همچین حسی داره بعد از اینکه کلی ضربه زده و چرخیده و مشت خورده و یهو یه دری به تخته می‌خوره و بنگ! درست می‌زنی به هدف! خیلی حس معرکه‌ایه.» ویلیام کلاین

تریلر مستند