مستند «جایی برای ناپدید شدن؛ با الک سوث»

alec soth somewhere to disapear

مستند “جایی برای ناپدید شدن”
ساخته‌ی لور فلاماریون و آرنو آیتنهوف
سال ۲۰۱۰
مدت زمانِ ۵۷ دقیقه
ترجمه‌ی سحر عسگری

این مستند همراهِ الک سوثِ عکاس، به سوژه‌های یکی از پروژه‌های عکاسی او، عزلت‌گزیدگان از اجتماع امریکایی، سرک می‌کشد و داستانشان را واکاوی‌ می‌کند.