فیلم مستند: «بوش، باغ رویاها»

فیلم مستند: «بوش، باغ رویاها»
فیلم مستند: «بوش، باغ رویاها»

بوش، باغ رویاها
ساخته‌ی خوزه لوئیز لوپز لینارس
سال ۲۰۱۶
 یک ساعت و نیم

«برای اولین و احتمالا آخرین بار است که هنرمندی موفق شده به ترس‌هایی که ذهن بشر را در قرون وسطی تسخیر کرده بود هیبتی انضمامی و ملموس ببخشد. موفقیتی بود که شاید تنها در این لحظه از تاریخ میسر می‌بود، وقتی که ایده‌های جهانِ کهن هنوز جان داشتند و در عین حال روحِ زمانِ جدید نیز روش‌هایی برای بازنمایی آن چه هنرمند دیده در اختیارش می‌گذاشت.» ارنست اچ. گامبریچ، ۱۹۵۰