بالتوس آن‌سوی آینه
ساخته‌ی دمین پتیگرو
سال ۱۹۹۶
۷۲ دقیقه
ترجمه‌ی نرگس حسن‌لی

“نقاشی هم متجسد است و هم روحانی. نقاشی راهی است برای دستیابی به روح از طریق بدن. تنها کسانی که از لذت و بهجت حرکت دادن دست بر روی بوم، آماده کردن روغن‌ها، اندازه‌گیری کشیدگی بوم و غرقه ساختن خویش در رنگ باخبرند می‌توانند نقاشی کنند.”    بالتوس

دانلود مستند با کیفیت مناسب برای کامپیوتر

دانلود مستند برای گوشی و تبلت