دیداری و شنیداری

مجله‌ی شنیداری (۱)/ انگاره‌ی کرونا