تصویر کاور- ما شکست ناپذیریم-
مقاله‌خوانی (6)/ ما شکست‌ناپذیریم؟
کاور نسبت مسئله دار هنر و سیاست دیداری و شنیداری
مقاله‌خوانی (5)/ نسبت مسئله‌دار هنر و سیاست در هنر سیاسی معاصر ایران
با امیر مازیار تصویر کاور کست باکس دیداری و شنیداری
گفت‌‌وگوی (۵)/ گفت‌‌وگو با امیر مازیار
کاور مقاله خوانی تو چراغ خود برافروز نقاشی از قاسم حاجی زاده بخشی از اثر دیداری و شنیداری
مقاله‌خوانی (4)/ مواجهه با رنج معاصر؛ تو چراغ خود برافروز
خضری دیداری و شنیداری
درسگفتار صوتی مسلم خضری: نگاهی به آنچه ساختیم (۱۳۷۷ به بعد)
دیداری و شنیداری
درسگفتار صوتی ایمان افسریان: جوانان سعادتمند (1377 به بعد)
فقدان سرزمینِ مُشاع / محمد رضایی‌راد / شماره مهاجرت / آمریکا / حرفه هنرمند /
مقاله‌خوانی (۳)/ فقدان سرزمین مشاع
چهل سال_ ثمیلا امیرابراهیمی
مقاله‌خوانی (۲)/ چهل سال در یادداشت‌های من چگونه گذشت؟
مهران مهاجر دیداری و شنیداری
درسگفتار صوتی مهران مهاجر: عکاسی هنری (1357-1340)
با علی اکبر صادقی دیداری و شنیداری
مجله‌ی شنیداری(4) علی اکبر صادقی
رویین پاکباز
درسگفتار صوتی رویین پاکباز: گرایش‌های شاعرانه، انتزاعی در نقاشی معاصر ایران
خیزران اسماعیل‌زاده
درسگفتار صوتی خیزران اسماعیل‌زاده: جریان‌های دهه‌های ۴۰ و ۵۰
با مهدی نصرالله زاده 1 دیداری و شنیداری
درباره‎‌ی آرت و کرافت؛ گفتگو با مهدی نصرالله‌زاده
افسریان 1 دیداری و شنیداری
درسگفتار صوتی ایمان افسریان: از ابولحسن غفاری تا علی‌محمد حیدریان
ایمان افسریان
درسگفتار صوتی ایمان افسریان: مسئله‌ی تجدد
درسگفتار مجید اخگر
درسگفتار صوتی مجید اخگر: مسیرهای چهارگانه (از ۱۳۲۰ تا کنون)
بابک احمدی فضای روشنفکری
مقاله‌خوانی (۱)/ فضای روشنفکری دهه‌ی ۱۳۴۰، بابک احمدی
جواد حمیدی، هنر نوگرای ایران
درس‌گفتار صوتی: جنبش نوگرایی از ابتدا تا تثبیت
احمد اسفندیاری- بدون عنوان- 1330-
درس‌گفتار صوتی: تداوم و تنوع هنر نوگرا
با سعید روانبخش دیداری و شنیداری
گفت‌وگوی (۴)/ گفت‌وگو با سعید روانبخش
روئین پاکباز
مجله‌ی شنیداری (۲)/ تالار قندریز در متن هنر
گفتگو درباره دانشگاه‌های هنری
گفت‌وگوی (۳)/ گفت‌وگویی درباره‌ی دانشگاه‌های هنر
درسگفتار دهم دادبه بخش دوم
درس‌گفتار صوتی: تاریخ هنر و فرهنگ ایران (شماره ۱۰، بخش سوم)
درسگفتار دهم دادبه بخش دوم
درس‌گفتار صوتی: تاریخ هنر و فرهنگ ایران (شماره 10، بخش دوم)
درسگفتار دهم دادبه بخش اول
درس‌گفتار صوتی: تاریخ هنر و فرهنگ ایران (شماره 10، بخش اول)
درسگفتار نهم آریاسپ دادبه
درس‌گفتار صوتی: تاریخ هنر و فرهنگ ایران، آریاسپ دادبه (شماره 9)
درسگفتار هشتم آریاسپ دادبه
درس‌گفتار صوتی: تاریخ هنر و فرهنگ ایران، آریاسپ دادبه (شماره 8)
درسگفتار هفتم آریاسپ دادبه
درس‌گفتار صوتی: تاریخ هنر و فرهنگ ایران، آریاسپ دادبه (شماره 7)
درس‌گفتار آریاسپ دادبه
درس‌گفتار صوتی: تاریخ هنر و فرهنگ ایران؛ آریاسپ دادبه (شماره 6)
آریاسپ دادبه، درس گفتار، تاریخ فرهنگ ایران، میراث فرهنگی ایران، تمدن
درس‌گفتار صوتی: تاریخ هنر و فرهنگ ایران (شماره 5)
تاریخ هنر ایران، تاریخ، هنر ایران، آریاسپ دادبه، فرهنگ و هنر ایران
درس‌گفتار صوتی: آریاسپ دادبه؛ زایش نخستین (شماره 4)
هادی ضیاءالدینی
گفتگو با هادی ضیاءالدینی
فرهنگ ایرانی، تاریخ هنر، هنر ایران، آریاسپ دادبه
درس‌گفتار صوتی: آریاسپ دادبه؛ سرآغاز تکوین تاریخ اندیشه (شماره3)
تاریخ هنر و فرهنگ ایران، آریاسپ دادبه، فلسفه‌ تاریخ، مطالعات تاریخ باستان، کهن الگوها
درس‌گفتار صوتی: تاریخ هنر و فرهنگ ایران؛ انسان شاعر (شماره 2)
تاریخ هنر ایران، آریاسپ دادبه، شرق شناسی، تاریخ فرهنگ و هنر ایران، تاریخ نویسی هنر ایران
درس‌گفتار صوتی: تاریخ هنر و فرهنگ ایران (شماره ۱)
samila cover دیداری و شنیداری
گفت‌وگوی شنیداری (۱)/ گفت‌‌وگو با ثمیلا امیرابراهیمی
Death Comes to the Banquet Table Memento Mori Martinelli NOMA دیداری و شنیداری
مجله‌ی شنیداری (۱)/ انگاره‌ی کرونا
رویین پاکباز، ایمان افسریان، گفتگو
گفت‌وگوی ایمان افسریان با رویین پاکباز