تیم اجرایی

تیم حرفه: هنرمند

صاحب امتیاز: مؤسسه غیرتجاری حرفه هنرمند زمان نو
مدیر مسئول: ایمان افسریان
گروه دبیران: ایمان افسریان، غزاله هدایت، مجید اخگر، علیرضا رضایی‌اقدم، هدا اربابی
دبیر سایت: علیرضا رضایی‌اقدم (با همکاری فاطمه موحدی‌نژاد)/ معرفی مقالات بخش فصلنامه: فروغ خبیری، مریم مظفری، لیلا طباطبایی یزدی

شبکه‌های اجتماعی: علیرضا احمدی‌ساعی
مدیر اجرایی: صحرا محمدیان پورامجدیان
مدیر هنری: پریسا امتعلی

ویراستار و نمونه‌خوان: مریم مظفری

مدیرمالی: نگار مختاری
مدیر فروش: نیلوفر فرهود
سازمان آگهی‌ها: ویدا شهراب، شیوا خالصی، عسل نقی‌زاده
مدیریت تولید: شرکت چاپ و نشر هنر معاصر