تیم اجرایی

تیم حرفه: هنرمند

صاحب امتیاز: مؤسسه غیرتجاری حرفه هنرمند زمان نو
مدیر مسئول: ایمان افسریان
گروه دبیران: ایمان افسریان، غزاله هدایت، مجید اخگر، علیرضا رضایی‌اقدم، هدا اربابی
دبیر سایت: علیرضا رضایی‌اقدم
شبکه‌های اجتماعی: علیرضا احمدی‌ساعی
مدیراجرایی: صحرا محمدیان پورامجدیان
مدیر هنری: پریسا امتعلی
مدیرمالی: نگار مختاری
مدیر فروش: نیلوفر فرهود
مدیر بازاریابی: سیاوش حاجی‌نظر
سازمان آگهی‌ها: ویدا شهراب، شیوا خالصی، عسل نقی‌زاده
ویراستار و نمونه‌خوان: مریم مظفری
مدیریت تولید: شرکت چاپ و نشر هنر معاصر