صادق تیرافکن پرتره محیطی، تهران نگاتیو دست‌کاری‌شده 1369
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

71

فوریت چهل ساله/ مهران مهاجر

تأملی بر عکاسی هنری ایران در چهار دهه‌ی پس از انقلاب 1357